ObjectDoelstelling

Emprendo wants to make an attempt to assist the lot of managers of small and medium-sized businesses to transcend their daily work in order to create higher values in the short and long terms. The result should be: professionalization of the manager of a small or medium-sized business and his/her company.

Emprendo wil een poging doen om de vele KMO bedrijfsleiders te helpen hun dagdagelijkse werk te overstijgen om meer waardecreatie te bekomen op korte en lange termijn. Resultaat moet zijn: het professionaliseren van KMO bedrijfsleider en zijn/haar KMO.

Leave a Reply