Flying Creative ManagementorVliegende Creatieve Managementor

Flying: between several projects, not stuck, mobile, sector-independent, independent, helicopter view.

Creative: out of the box, critical , future-oriented, looking for innovation, stepping on toes.

Managementor: manager who in-house, on the shop floor, helps to guide, even after the counselling, who stimulates, but also prods, and especially ensures awakening.

Vliegend: tussen verscheidene projecten, niet vastgeroest, mobiel, niet sector gebonden, onafhankelijk, helicopterview

Creatief: out of the box, kritisch, toekomstgericht, op zoek naar innovatie, tegen de schenen schoppen

Managementor: manager die inhouse, op de werkvloer, helpt begeleiden ook na het advies, die stimuleert maar ook aanport, en vooral awakening

Leave a Reply