Archive for the 'Purpose' Category

CollaborationSamenwerking

Saturday, November 1st, 2008

Emprendo wants to accelerate cooperation between small and medium-sized businesses, steer & guide them in an open innovation environment, and coordinate all of this with the help of specialist advisers.

Emprendo wil samenwerking tussen KMO’s acceleren, in een open innovatie omgeving, sturen & begeleiden, en dit coördineren met aangereikte hulp van specialistische adviseurs

ObjectDoelstelling

Wednesday, October 15th, 2008

Emprendo wants to make an attempt to assist the lot of managers of small and medium-sized businesses to transcend their daily work in order to create higher values in the short and long terms. The result should be: professionalization of the manager of a small or medium-sized business and his/her company.

Emprendo wil een poging doen om de vele KMO bedrijfsleiders te helpen hun dagdagelijkse werk te overstijgen om meer waardecreatie te bekomen op korte en lange termijn. Resultaat moet zijn: het professionaliseren van KMO bedrijfsleider en zijn/haar KMO.

Business Challenges

Wednesday, October 8th, 2008

“Business Challenges”

It doesn’t matter whether you interpret the

Emprendo baseline as

“professional challenges”

or as

“carrying on an enterprise challenges”.

 

“Business Challenges”

het maakt niet uit of u de baseline van

Emprendo vertaalt als

“zakelijke uitdagingen”

of

“ondernemen daagt uit”