The future is itchingDe toekomst jeukt !

The future is itching.

 

I’m caught in a web of expectations that completely overwhelms me.

The daily work swamps me, so that I don’t have time anymore to think and to establish priorities.

Result: I  lose track of what is really important, I put in more and more hours and, eventually, achieve little that is significant!?

I suffer some kind of blindness, as time goes by, I’m anchored so strongly with the culture of the company that I start to think and act as if I have my hands tied.

Therefore, it’s not just me who needs something new, the company does too.

 

Mission accomplished, I would say. Let’s head for a new challenge.

I do not say goodbye to the intuitive entrepreneurship I always sensed in my stomach, I will have myself led again by curiosity, by carefully observing, by persevering in trying and experiencing myself, by again daring to take the risk of the uncertainty, mistakes are steps in a learning process, so also in life-long learning, but also in learning to let go and yet, I know that everything is connected.

Long live the independent entrepreneurship.

Let’s head for Emprendo, I carry on an enterprise !

 

De toekomst jeukt

 

Ik zit gevangen in een web van verwachtingen, die me compleet overweldigt.

Het dagelijkse werk slorpt me zo op, dat ik geen tijd meer heb om na te denken en prioriteiten te stellen.

Gevolg: ik verlies uit het oog wat echt belangrijk is, klop steeds meer uren en bereik uiteindelijk weinig betekenisvols !?

Ik lijd aan een soort blindheid, ben na verloop zo sterk verankerd met de cultuur van het bedrijf, dat ik in een keurslijf begin te denken en handelen.

En zo heb ik nood aan vernieuwing, maar ook het bedrijf.

 

Taak volbracht zou ik zeggen. Op naar een nieuwe uitdaging.

Ik zeg mijn intuïtief vanuit de buik ondernemen geen vaarwel maar ga me opnieuw laten leiden door nieuwsgierig te zijn, te observeren met aandacht, volharding in het zelf proberen en ervaren, en ook het onzekere opnieuw aan te durven, fouten zijn leerstappen, dus ook levenslang leren maar ook leren loslaten en toch weet ik dat alles samenhangt.

Leve het zelfstandig ondernemerschap.

Op naar Emprendo, ik onderneem !

Leave a Reply