Afkortingen

Deming Wheel PDCA= plan do check act (re-act and pro-act)

4B methode: bewustwording, beoordeling, bijsturing, beheersing

AIDA: attention, interesse, desire, actie

SWOT: strenghts, weakenesses, opportunities, threats

Leave a Reply